szkoda komunikacyjna

Jeżeli miałeś kolizję z winy innego kierowcy a Twój pojazd został uszkodzony, to należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy.
W przypadku posiadanej polisy AC, przysługuje Ci odszkodowanie, również w sytuacji, winy po twojej stronie.
Ubezpieczyciele w większości przypadków zaniżają przysługujące Ci odszkodowanie bądź w ogóle go nie wypłacają.
Celem odzyskania należnych Ci pieniędzy przeprowadzimy postępowanie likwidacyjne a następnie sądowe.
Zapewniamy kompleksową i profesjonalną reprezentację prawną na każdym etapie dochodzenia odszkodowania, w szczególności przed sądem.


 

szkoda osobowa

Jeżeli jesteś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, pośliznąłeś się na nieodśnieżonym chodniku, wywróciłeś na oblodzonych schodach lub stałeś się ofiarą innego podobnego zdarzenia i doznałeś obrażeń ciała – nie ze swojej winy, należy Ci się jednorazowe zadośćuczynienie rekompensujące Twoje cierpienie.
Oprócz jednorazowego zadośćuczynienia może Ci również przysługiwać roszczenie o:
– rentę
– zwrot kosztów leczenia
– zwrot utraconych zarobków
W ramach postępowania sądowego skutecznie uzyskamy przysługujące Ci roszczenie.


 

błąd medyczny

Zdarzają się sytuacje, w których diagnoza medyczna, operacja lub leczenie szpitalne kończą się komplikacjami a nawet tragedią.
Jeżeli dotknęła Cię taka sytuacja, to potrzebujesz pomocy ekspertów z doświadczeniem w prowadzeniu spraw o błędy medyczne.
Będziemy domagać się w Twoim imieniu odszkodowania, stanowiącego zwrot wydatków poniesionych m.in. na leki i rehabilitację oraz środków na przyszłe leczenie.

Należy Ci się również zadośćuczynienie. Jest to wynagrodzenie za krzywdę, jakiej doznałeś z winy personelu medycznego. Jest to największy składnik rekompensaty.


 

dom / mieszkanie

Jeżeli w twoim majątku zaistniała szkoda wynikająca ze zdarzenia losowego (zalanie mieszkania, zalanie piwnicy, pożar, kradzież z włamaniem itp.) masz prawo do dochodzenia roszczeń z polisy OC sprawcy lub własnej umowy ubezpieczenia.
Jeśli nie ubezpieczyłeś swojego mieszkania, a zostało ono zniszczone w wyniku zdarzenia losowego, bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się odszkodowanie.

Jeśli masz polisę obejmującą ochroną Twój dom lub mieszkanie, zgłosiłeś szkodę, a Towarzystwo odmawia wypłaty lub proponuje zaniżone świadczenie, to pomożemy Ci uzyskać należną kwotę odszkodowania.


 

Wypadek w pracy

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy, oprócz roszczeń z ubezpieczenia społecznego często możesz dochodzić również roszczeń uzupełniających od pracodawcy, lub też od zakładu ubezpieczeń, jeżeli pracodawca był ubezpieczony.
Przyczyną wypadku przy pracy często jest bowiem naruszenie przez pracodawcę przepisów BHP, brak odpowiedniego przeszkolenia pracownika, niewłaściwe zabezpieczenie stanowiska pracy, a także uszkodzony lub niewłaściwy sprzęt udostępniony przez pracodawcę.
W obecnych realiach, niemalże każdy przedsiębiorca posiada w zakresie skutków działalności swojego przedsiębiorstwa dobrowolną polisę OC. A zatem, zgłoszona przez Ciebie szkoda w żaden sposób nie uderzy w majątek Twojego pracodawcy. Nie powinieneś zatem obawiać się negatywnej reakcji ze jego strony.


 

śmierć osoby bliskiej

Wypadek śmiertelny może wydarzyć się w różnych okolicznościach – wskutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, czy innego, nieszczęśliwego zdarzenia. Może być także wynikiem błędu medycznego. Niezależnie od przyczyn, nagła śmierć bliskiej osoby to zawsze ogromna tragedia. Pomagamy bliskim zmarłego w otrzymaniu należnego im odszkodowania.

Zazwyczaj po odszkodowanie zgłaszają się najbliżsi krewni zmarłego. Warto jednak wiedzieć, że również dalsi krewni oraz inne osoby, które ze zmarłym łączyła bardzo bliska więź emocjonalna, mogą ubiegać się o przysługujące im zadośćuczynienie.
W imieniu bliskich osoby zmarłej możemy ubiegać się o kilka rodzajów rekompensaty pieniężnej.

Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej – rekompensuje obecne i przyszłe straty materialne oraz niematerialne.
Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – rekompensuje krzywdę moralną, doznaną w wyniku śmierci bliskiej osoby.
Renta – na jej wysokość wpływ mają m.in. dochody zmarłego oraz ta ich część, którą przeznaczał on na rzecz rodziny lub osób bliskich.